dieta, hubnutí

Katastrální úřad Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Kladno, Olomouc, Zlín, Liberec

Info box

Z katastru nemovitostí lze získat spousty informací zdarma a jednoduše bez nutnosti chůze na katastr ve vašem městě. Nahlížení do katastru nemovitostí je přístupné všem občasnům s připojením na internet on-line pomocí aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí".

Pomocí webové aplikace máte možnost bezplatně nahlížet do katastru nemovitostí a zjistit informace o parcelách, budovách evidovaných v katastru a také informace o stavu a průběhu řízení na katastrálních úřadech v jednotlivých pracovištích. Nabízená data z katastru jsou částečně omezeny a některé informace o parcelách a informace online aplikace nenabízí.

Hledání v katastru nemovitostí dle BUDOVY

Obec:
* nutno zadat
(např. Brno)


úřady práce

Hledání v katastru nemovitostí podle PARCELY

Katastrální území:
* nutno zadat
(např. Zizkov)

Právní informace o katastru nemovitostí

Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Katastr nemovitostí ČR (KN) je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem.